WYDARZENIA

Trzy jubileusze

 

W bieżącym roku trzech biskupów związanych z Archidiecezją Warmińską przeżywa ważne rocznice. Biskup Julian Wojtkowski obchodzi 45 - lecie sakry biskupiej, Arcybiskup Józef Kowalczyk 25 - lecie sakry biskupiej, a Arcybiskup Edmund Piszcz 85 - lecie urodzin. Dziękując Bogu za Ich posługę, zgromadziliśmy się 8 listopada w konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie, aby uczestniczyć we Mszy św.

Więcej…

Uroczysta jutrznia z Prymasem - seniorem

 

W niedzielę 9 listopada uczestniczyliśmy w kościele seminaryjnym w Uroczystej Jutrzni, podczas której słowo Boże wygłosił Arcybiskup Józef Kowalczyk. W swojej homilii odniósł się do przypadającego na ten dzień liturgicznego obchodu Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Podkreślił, że to ona jest katedrą Biskupa Rzymu i "Matką wszystkich Kościołów". Przypomniał także, że budowla zewnętrzna – świątynia – ma wyrażać tę duchową, którą stanowimy my wszyscy. W miesiącu pamięci o zmarłych Ksiądz Prymas Senior zaapelował, abyśmy otoczyli modlitwą wszystkich tych, którzy budowli Kościół, ale już poprzedzili nas na drodze do wieczności.

Więcej…

Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś.

 

 

Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna – to tytuł kolejnej już corocznej sesji naukowej o świętych, którą zorganizowała Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej UWM oraz Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”.

Więcej…