WYDARZENIA

Relikwie św. Jana Pawła II dla Hosianum

Nazajutrz po kanonizacji papieża Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie 27 kwietnia 2014 roku, wspólnota seminaryjna podjęła starania o relikwie tego Wielkiego Polaka i Pasterza Kościoła Powszechnego. Na początku września otrzymaliśmy informację o możliwości ich odbioru w Krakowie.

Więcej…

,,Oto ja, poślij mnie”

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego ,,Hosianum” w Olsztynie w ciągu całego roku przeżywa bardzo wiele uroczystości. Jednyo z pierwszych i najważniejszych miejsc w naszym kalendarium zajmują święcenia prezbiteratu, które w tym roku odbyły się 31 maja o godzinie 9:00 w olsztyńskiej konkatedrze św. Jakuba. Nowo wyświęceni kapłani przyjęli święcenia z rąk Księdza Arcybiskupa dra Wojciecha Ziemby i zostali posłani do pracy w następujących parafiach naszej archidiecezji.

Więcej…

Skrutynia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu

 

W czwartek 29 maja, wspólnota naszego seminarium przeżywała ważne wydarzenie. Nasi współbracia z V roku- kandydaci do diakonatu oraz z VI roku- kandydaci do prezbiteratu, po powrocie z tygodniowych rekolekcji, które przeżywali w Gietrzwałdzie, wobec Metropolity Warmińskiego, przełożonych i alumnów złożyli wyznanie wiary, a także przyrzeczenie posłuszeństwa i celibatu. Uroczystość ta zwie się skrutyniami.

Więcej…