WYDARZENIA

Życzenia

 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015 proszę przyjąć najlepsze życzenia.

Niech Chrystusowy pokój, radość i miłość napełnia nasze serca!

w komunii Bożego słowa i modlitwy 

Wspólnota „Hosianum”

 

 

Nowy numer Serca Warmii

Rekolekcje powołaniowe

Zapraszamy do seminarium na rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej klas ponadgimnazjalnych i studentów. Rozpoczęcie 27 grudnia (sobota) o godz. 17.00, zakończenie 30 grudnia (wtorek) po obiedzie. Rekolekcje prowadzi dyrektor Warmińskich Pielgrzymek Pieszych ks. mgr lic. Jarosław Dobrzeniecki oraz Księża Diakoni. Na rekolekcje zgłaszamy się drogą mailową ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub listownie. Konieczna jest rekomendacja Ks. Proboszcza, Wikariusza lub Katechety.

Spotkanie Bożonarodzeniowe ministrantów i lektorów

Wspólnota „Hosianum” serdecznie zaprasza do seminarium na Spotkanie Bożonarodzeniowe Ministrantów i Lektorów Archidiecezji Warmińskiej, które odbędzie się 27 grudnia 2014 roku (sobota). W programie: 10.30 – Msza św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego; wspólny posiłek; gry i zabawy; kolędowanie.