chwilowka

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej ,,Hosianum" w Olsztynie powstało w dniu l listopada 1997 r., z inicjatywy ówczesnego Księdza Rektora dra Jana Guzowskiego. W ten sposób chciano stworzyć odpowiednią przestrzeń wiernym świeckim, aby na mocy powszechnego kapłaństwa, w większym stopniu i bardziej świadomie, uczestniczyli w dziele budzenia i formowania powołań kapłańskich. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie idei Seminarium oraz kształtowanie postaw religijno­-moralnych. Realizacja tak postawionych celów dokonuje sie, najpierw na drodze wsparcia material­nego i duchowego. Ten ostatni wymiar realizuje sie, głownie przez modlitwę, i post ofiarowane w intencji społeczności seminaryjnej.

 

Kolejnym sposobem realizacji celów Stowarzyszenia jest organizowanie zebrań, dyskusji i odczytów oraz kursów, dni sku­pienia i pielgrzymek. Działania te w szczególny sposób są adresowane do środowisk wychowujących przyszłych kapłanów, a wiec rodzin i parafii.

 

Każda osoba, która ukończyła 16 lat, cieszy się dobrą opinią w swojej parafii i chciałaby realizować powyższe cele, może włączyć sic dzieło Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum". W tym celu należy wypełnić załączoną deklaracje, i przesłać ją na adres Seminarium.

 

Za wszystkich Członków Stowarzyszenia, tak żywych jak i zmarłych, w każdy czwartek o godz. 17.15, w naszej wspólnocie seminaryjnej, odpra­wiana jest Msza Święta. O naszych Dobroczyńcach pamiętamy także w codziennych modlitwach.

 

Numer konta Stowarzyszenia Przyjaciół „Hosianum”:

BANK BGŻ
12 2030 0045 1110 0000 0256 3890  

Adres kontaktowy

Stowarzyszenie Przyjaciół
Wyższego Seminarium Duchownego
Metropolii Warmińskiej Hosianum

ul. Hozjusza 15
11-041 OLSZTYN