chwilowka

„Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana” (por. 1 P 2, 9) – pod tym hasłem przebiega tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Tradycyjnie już w naszej Archidiecezji te spotkania modlitewne trwają przez cały miesiąc styczeń.

Właśnie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan dnia 21 stycznia w naszej wspólnocie seminaryjnej odbyły się uroczyste Nieszpory. Homilię wygłosił ksiądz superintendent Waldemar Eggert, proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej w Ostródzie. Na początku kazania opowiedział o historii swojego wyznania.  Metodyzm został zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch odnowy wspólnoty anglikańskiej, kierowany przez Johna i Charlesa Wesleya w XVIII w. Następnie kaznodzieja skupił się na potrzebie głoszenia słowa Bożego. Podkreślił, że my, chrześcijanie, wierzymy w tego samego Boga – Jezusa Chrystusa i powinniśmy robić wszystko, aby cały świat o Nim usłyszał.