chwilowka

 Centralny punkt Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej Archidiecezji Warmińskiej przypadł na niedzielę 24 stycznia. Tego dnia wspólnota seminaryjna wraz z licznymi wiernymi zgromadziła się w konkatedrze pw. św. Jakuba w Olsztynie na Mszy św. o godzinie 19:00, której przewodniczył ks. abp Józef Górzyński.

Udział w liturgii wziął również bp Rudolf Bażanowski – biskup diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, który skierował do nas słowo Boże. Podkreślił, że Kościół to społeczność dzieci Bożych, powołanych do miłości i wzajemnej służby. Wszyscy chrześcijanie tworzą jedno ciało, jedną rodzinę zespoloną więzami Chrystusa. Każdy, kto trwa w Chrystusie, jest żywym kamieniem, który buduje Kościół. Bp Rudolf Bażanowski uwrażliwił nas także na rolę słowa Bożego w codziennym życiu. To rozważanie Pisma św. mobilizuje nas do czynienia wielkich dzieł Bożych. Wzrost Kościoła dokonuje się poprzez głoszenie Ewangelii. Wszyscy jesteśmy więc wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana.