chwilowka

Nasze seminarium działa już 450 lat! Ktoś słysząc te słowa mógłby się mocno zdziwić twierdząc, iż świętowaliśmy 450-lecie istnienia „Hosianum” dwa lata temu. Słuszna jest to intuicja, ponieważ Kardynał Hozjusz powołał do istnienia naszą uczelnię w 1565 roku, jednakże zaczęła ona swoją działalność dopiero w 1567 roku. Wielkim nietaktem byłoby nieuczczenie tak wielkiej rocznicy, dlatego nasi moderatorzy wpadli na pomysł, abyśmy udali się na pielgrzymkę do Kalisza, miejsca kultu świętego Józefa, patrona naszego seminarium.

Bladym świtem, 22 kwietnia, wyruszyliśmy w stronę historycznej stolicy Wielkopolski, jednak po drodze czekało nas jeszcze kilka przystanków, i nie mam tu na myśli stacji benzynowych. Pierwszym pośrednim celem naszego pielgrzymowania było Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Uczestniczyliśmy tam w Mszy świętej razem z alumnami miejscowego seminarium i służbą liturgiczną Diecezji Toruńskiej, którą sprawował Ksiądz Biskup Andrzej Suski. Była to świetna okazja, aby prosić Pana Żniwa o nowe powołania dla całego Kościoła powszechnego, w końcu większość kleryków też była kiedyś ministrantami. Następnie Ojciec kustosz oprowadził nas po świątyni opowiadając przy tym o genezie wielu malowideł czy witraży, które w niej się znajdują. Zjadłszy obiad wyruszyliśmy w dalszą drogę, a kolejnym przystankiem było Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Wielu z nas nie mogło wyjść z podziwu widząc okazałość licheńskiej świątyni. Okazją do refleksji było odwiedzenie przez nas kaplicy dedykowanej 108 Męczennikom II wojny światowej, wśród których znajduje się absolwent „Hosianum” bł. Władysław Demski. Po wysłuchaniu wielu ciekawych historii związanych z Licheniem Starym udaliśmy się na nocleg do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Niedzielny poranek zaczęliśmy od wspólnej jutrzni z kaliskimi klerykami i zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy w stronę naszego celu – Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Uroczystej liturgii przewodniczył Ksiądz Rektor Paweł Rabczyński, który po jej zakończeniu dokonał zawierzenia „Hosianum” świętemu Józefowi. Ksiądz Prałat Jacek Plota, proboszcz parafii, pobłogosławił i ofiarował na rzecz seminarium kopię obrazu Józefa Kaliskiego, a także oprowadził nas po miejscu pamięci księży, więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.

Czas było wracać do domu, jednakże po drodze czekało na nas jeszcze kilka atrakcji. Zatrzymaliśmy się w Uniejowie, część z nas udała się do term, zaś inni ruszyli na uniejowski rynek, gdzie można było m.in. zobaczyć kościół św. Floriana, w którym znajduje się sarkofag bł. Bogumiła z relikwiami. Korzystając z okazji zajechaliśmy jeszcze do Głogowca – miejsca narodzin św. Faustyny Kowalskiej i do Świnic Warskich, gdzie została ochrzczona. Było to doskonałe zwieńczenie wycieczki oraz uczczenie Niedzieli Miłosierdzia Bożego. W nocy, zmęczeni, ale jednocześnie szczęśliwi wróciliśmy w mury „Hosianum”.