chwilowka
  • Ksiądz Arcybiskup Dr Józef Kowalczyk, Prymas Polski Senior

 

Ks. abp Józef Kowalczyk urodził się w 1938 roku w Jadownikach Mokrych, w diecezji tarnowskiej. Tam też uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie uczył się w gimnazjum w Radłowie, gdzie w roku 1955 uzyskał świadectwo dojrzałości, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 stycznia 1962 roku w olsztyńskiej Konkatedrze św. Jakuba, z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Następnie przez dwa lata pełnił posługę kapłańską, jako wikariusz, w parafii Świętej Trójcy w Kwidzynie. W roku 1964 rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, skąd po roku udał się do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum, gdzie w 1968 r. uzyskał doktorat. Następnie odbył studia specjalistyczne w zakresie jurysprudencji kościelnej w Studium Rotalnym, uzyskując dyplom adwokata rotalnego i podjął pracę w Najwyższym Trybunale Apostolskim Roty Rzymskiej w charakterze obrońcy węzła małżeńskiego. Odbył również studia z zakresu archiwistyki i uzyskał dyplom archiwisty w Tajnym Archiwum Watykańskim.

 W roku 1969 ks. dr Józef Kowalczyk rozpoczął pracę w centrum chrześcijaństwa w Watykanie. Najpierw pracował w Kongregacji do spraw Dyscypliny Sakramentów, a następnie w Sekretariacie Stanu, gdzie z polecenia Ojca Świętego Jana Pawła II zorganizował Sekcję Polską i objął jej kierownictwo. W 1978 r. ks. prał. dr Józef Kowalczyk objął funkcję przewodniczącego Komisji ds. publikacji pism i przekładów obcojęzycznych dzieł Karola Wojtyły z okresu przed wyborem na Stolicę Piotrową. Jednocześnie był redaktorem naczelnym polskojęzycznego wydania czternastu tomów nauczania Papieża Jana Pawła II.

26 sierpnia 1989 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. prałata Józefa Kowalczyka nuncjuszem apostolskim w Polsce. Jednocześnie podniósł Go do godności arcybiskupa tytularnego Heraklei i osobiście 20 pażdziernika 1989 roku udzielił Mu święceń biskupich w Bazylice Watykańskiej. Abp Józef Kowalczyk jako swą dewizę biskupią obrał hasło: FIAT VOLUNTAS TUA - BĄDŹ WOLA TWOJA.

W całej dotychczasowej działalności Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, a tym samym wśród dokonań zrealizowanych za sprawą lub przy współudziale abp. Józefa Kowalczyka, wyróżnia się przeprowadzona reorganizacja kościelnych struktur administracyjnych (25.03.1992) oraz uregulowanie stosunków między państwem a Kościołem poprzez Konkordat (02.1998).

Na dowód uznania zasług w wielu dziedzinach, cztery polskie uczelnie nadały Nuncjuszowi doktora honoris causa: Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1999), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2000), Katolicki Uniwersytet Lubelski (2001) oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (2003). Ponadto Ks. Abp Józef Kowalczyk posiada Medal Uniwersytetu Opolskiego, jest honorowym obywatelem miast: Kwidzyna, Chojnic, Sandomierza oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

8 maja 2010 roku Benedykt XVI mianował abpa Józefa Kowalczyka Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim, noszącym tytuł Prymasa Polski.

 

  • Ksiądz Arcybiskup Dr Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński

 

Ks. abp Wojciech Ziemba urodził się 15 października 1941 roku w Wampierzowie, w parafii Wadowice Górne, w Diecezji Tarnowskiej. Do szkoły podstawowej uczęszczał w miejscu urodzenia, a następnie do Liceum Ogólnokształcące w Mielcu i w Bystrzycy Kłodzkiej. Po maturze przez dwa lata pracował w Wydziale Finansowym Prezydium Rady Narodowej w Mielcu.

Do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie wstąpił w roku 1960. W trakcie studiów, w latach 1963-65, pełnił służbę wojskową w Dęblinie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 18 czerwca 1967 roku w Olsztynie.

Po święceniach, w latach 1967-69, pracował jako wikariusz w parafii św. Katarzyny w Kętrzynie, a następnie, w latach 1969-70, w parafii św. Jakuba w Olsztynie.

W latach 1970-74 studiował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który ukończył ze stopniem doktora teologii. Po studiach był zatrudniony w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie jako prefekt i wykładowca Pisma św. Starego Testamentu. W latach 1979-80 studiował w Rzymie, po powrocie do diecezji był wicerektorem, a w latach 1982-86 rektorem Seminarium.

Papież Jan Paweł II dnia 23 czerwca 1982 roku mianował go biskupem pomocniczym Diecezji Warmińskiej. Konsekracja miała miejsce 4 lipca 1982 roku w Konkatedrze olsztyńskiej. Głównym konsekratorem był Ks. Kardynał Józef Glemp. Arcybiskup Metropolita Warszawski i Prymas Polski, a współkonsekratorami byli Ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz, Arcybiskup Wrocławski, oraz Ks. Biskup Jan Obłąk, Biskup Warmiński.

Dnia 25 marca 1992 roku Ks. Biskup Wojceich Ziemba został mianowany Biskupem Ełckim, a 16 listopada 2000 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go Arcybiskupem Metropolitą Białostockim. Ingres do Katedry Białostockiej odbył się dnia 9 grudnia 2000 roku. Jako zawołanie biskupie obrał słowa: DIVES IN MISERICORDIA DEUS - BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE.

Ksiądz Arcybiskup Wojciech Ziemba jest członkiem Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski, członkiem Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski oraz przewodniczy Zespołowi do spraw Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy.

Od dnia 30 maja 2006 roku pełni urząd Metropolity Archidiecezji Warmińskiej.

 

  • Ksiądz Biskup Dr Józef Wysocki, Biskup Pomocniczy Diecezji Elbląskiej

 

Ks. bp Józef Wysocki urodził się 17 października 1940 roku w Jartyporach, koło Węgrowa (obecnie woj. Mazowieckie, powiat Węgrów). Po uzyskaniu matury w roku 1959, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1965 roku w katedrze, w Olsztynie, z rąk biskupa warmińskiego Tomasza Wilczyńskiego.

Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Brunona w Bartoszycach. Później pracował w parafii św. Jakuba w Olsztynie, św. Brunona w Giżycku oraz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. W 1981 roku ksiądz Józef Wysocki został proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Bartoszycach, a po dwóch latach proboszczem parafii św. Wojciecha w Ełku.

6 kwietnia 1989 roku ksiądz prałat Józef Wysocki został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupem pomocniczym Diecezji Warmińskiej, ze stolicą tytularną w Precausa. Sakrę biskupią przyjął 29 kwietnia 1989 roku, w Katedrze Diecezji Warmińskiej we Fromborku, z rąk Prymasa Józefa Glempa. Biskup Józef Wysocki został wikariuszem generalnym Diecezji Warmińskiej.

Po reformie administracyjnej Kościoła Polskiego, w dniu 25 marca 1992 roku, Ksiądz Biskup Józef Wysocki został mianowany biskupem pomocniczym nowo powstałej Diecezji Elbląskiej. Obecnie sprawuje funkcję wikariusza generalnego tejże Diecezji, przewodniczącego Wydziału Duszpasterskiego Kurii Elbląskiej oraz prepozyta Kapituły Katedralnej. Jest także wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu.

Ksiądz Biskup Józef Wysocki jest członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rodzin. Jest też założycielem i redaktorem naczelnym pism katolickich: "Martyria" oraz "Wspólnota. Aby stanowili jedno".

 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  • Ksiądz Biskup Dr Jacek Jezierski, Biskup Diecezji Elbląskiej

 

Ks. bp Jacek Jezierski urodził się 23 grudnia 1949 roku w Olsztynie. Po uzyskaniu matury, w latach 1967-1974 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 czerwca 1974 roku w katedrze, w Olsztynie, z rąk biskupa warmińskiego Józefa Drzazgi. Następnie pracował jako wikariusz w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku i w parafii św. Mikołaja w Elblągu. W latach 1977-1981 był duszpasterzem głuchych i niewidomych w Elblągu.

W następnych latach studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W roku 1986 uzyskał tytuł doktorat teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Od roku 1982 był związany z Warmińskim Seminarium Duchownym "Hosianum", gdzie był prefektem, ojcem duchownym i wykładowcą. Wykładał także w Wyższym Warmińskim Studium Katechetycznym w Gietrzwałdzie, Studium Teologii dla Świeckich przy Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. W latach 1993-1994 pełnił funkcję wicedyrektora tego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie.

18 lutego 1994 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji warmińskiej, ze stolicą tytularną Liberalia. Sakrę biskupią przyjął 5 marca 1994 z rąk prymasa Józefa Glempa. Jego motto: VERITAS CHRISTI LIBERAT - PRAWDA CHRYSTUSA WYZWALA.

 

  • Ksiądz Biskup prof. dr hab. Tadeusz Płoski, Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

Ks. bp Tadeusz Płoski urodził się w Lidzbarku Warmińskim 9 marca 1956 roku. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 'Hosianum' w Olsztynie. 6 czerwca 1982 roku, w katedrze olsztyńskiej, przyjął święcenia kapłańskie, z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Morągu, poczym rozpoczął studia z zakresu Prawa Kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1993 roku uzyskał doktorat na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej.

Od roku 1986 pracował jako sędzia w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej. W latach 1986-1992 był naczelnym redaktorem Warmińskich Wiadomości Diecezjalnych. Wówczas również był duszpasterzem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

1 czerwca 1992 roku przeszedł do pracy w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego w Warszawie. W 1994 roku - jako pierwszy z kapelanów wojskowych - ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej, w Warszawie-Rembertowie. W 1995 roku został mianowany dziekanem Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a po ich rozwiązaniu w 2000 roku, kapelanem Biura Ochrony Rządu oraz dziekanem Biura Ochrony Rządu w 2001 roku. Od 16 maja 2001 roku objął urząd Kanclerza Kurii Polowej.

Dnia 16 października 2004 został mianowany przez Ojca Świętego, Jana Pawła II, Biskupem Polowym Wojska Polskiego

Zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego 10 kwietnia 2010 roku.

 

  • Ksiądz Biskup Cyryl Klimowicz, Biskup Irkucki

 

Ks. bp Cyryl Klimowicz urodził się 5 listopada 1952 roku, w mieście Amangieldy (Kazachstan). Od 1956 do 1965 roku mieszkał na terenie Białorusi, a następnie wraz z rodziną przeprowadził się do Polski.

Po maturze, w roku 1974, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. 8 czerwca 1980 roku, w katedrze olsztyńskiej, przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Józefa Glempa. Po święceniach pracował jako wikariusz w Wydminach, Pasłęku, w Klewkach, a także w administracji Wyższego Seminarium Duchownego "Hosianum" w Olsztynie. Od czerwca 1990 roku rozpoczął pracę jako proboszcz i dziekan w mieście Głubokoje, w archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej na Białorusi.

13 października 1999 roku Ojciec Święty, Jan Paweł II, mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej. W latach 1999-2003 ks. bp Klimowicz pełnił funkcję wikariusza generalnego archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej i proboszcza katedry w Mińsku.

17 kwietnia 2003 roku ks. bp Cyryl Klimowicz został ustanowiony ordynariuszem diecezji Świętego Józefa ze stolicą w Irkucku, największej pod względem powierzchni diecezji świata. W 2004 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Rosyjskiej Konferencji Episkopatu

e-mail:


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  •  
  • Ksiądz Biskup Teodor Majkowicz, pierwszy biskup diecezji wrocławsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego

      

Biskup Teodor Majkowicz, Łemek, urodzony 6 stycznia 1932 r. w Rzepedzi, miał 

piętnaście lat i był uczniem gimnazjum, kiedy został w 1947 roku wraz z rodzicami oraz 124 mieszkańcami rodzinnej wioski wywieziony w okolice Bartoszyc, w województwie olsztyńskim, podczas akcji "Wisła". Wyższe Seminariu

m Duchowne "Hosianum" w Olsztynie ukończył w 1956 roku. Cztery miesiące przed uwolnieniem z Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego, którego zgoda była niezbędna do wyświęcenia duchownych w rycie wschodnim, przyjął kapłaństwo w obrządku rzymskokatolickim dnia 24 czerwca. Mimo to władze nie zgodziły się, żeby podjął pracę duszpasterską. Po przełomie październikowym w 1956 roku prymas pozwolił na zakładanie tzw. ośrodków duszpasterskich (na nowe parafie nie zgadzały się władze państwowe) dla grekokatolików. Ksiądz Teodor Majkowicz, od 1962 roku birytualista (czyli mogący odprawiać w obu obrządkach), mógł już legalnie otaczać 

opieką duszpasterską grekokatolików w Dobrym Mieście, Pieniężnie i Reszlu. W 1967 r. został przeniesiony do parafii greckokatolickiej w Przemyślu. Natomiast 1985 roku został jej proboszczem. Jednocześnie od 1969 do 1988 roku prowadził też duszpasterstwo grekokatolików w Komańczy, Kulasznem, Rzepedzi, Ustrzykach Dolnych oraz od 1967 do 1974 roku w Nowicy, Przysłopie, Pętnej-Małastowie, Uściu Gorlickim i Łosiu. W Komańczy, przy finansowej pomocy rzymskokatolickiej kurii przemyskiej, wybudował cerkiew, która została poświęcona w 1988 roku jako wotum na tysiąclecie chrztu Rusi Kijowskiej. Doprowadził też do odzyskania i wyremontowania kilku zabytkowych cerkwi.

 

W 1969 roku Ksiądz Teodor Majkowicz został prefektem kleryków greckokatolickich w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, a od 1982 do 1991 roku - Rektorem wydzielonego już Seminarium Obrządku Greckokatolickiego w Polsce. Można powiedzieć, że był wychowawcą całego nowego pokolenia księży tego Kościoła.

Po reaktywowaniu przez Stolicę Apostolską w 1991 roku eparchii przemyskiej obrządku greckokatolickiego, częściej nazywanego obecnie bizantyjsko-ukraińskim, Ksiądz Teodor Majkowicz został jej wikariuszem generalnym i kanclerzem kurii. Po utworzeniu drugiej diecezji, wrocławsko-gdańskiej, 1 lipca został jej pierwszym biskupem. Święcenia biskupie otrzymał 12 lipca w Przemyślu z rąk abpa Mirosława Marusyna, Sekretarza Watykańskiej Kongregacji do spraw Kościołów Wschodnich, 3 sierpnia we Wrocławiu objął kanonicznie rządy w nowo utworzonej diecezji. Zmarł 9 maja br. w Krakowie, po operacji transplantacji serca. Uroczystości żałobne odbyły się 13 maja we Wrocławiu i w Przemyślu. Dnia 14 maja Ks. Bp Teodor Majkowicz, zgodnie z ostatnią wolą, spoczął w rodzinnej Rzepedzi na Łemkowszczyźnie.

Ksiądz Biskup Teodor Majkowicz wywarł znaczący wpływ w procesie odtwarzania w Polsce katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. W naszej ojczyźnie był pierwszym grekokatolikiem, który po II wojnie światowej, przesiedleniu większości Ukraińców z powojennego terytorium Polski do ZSRR i rozproszeniu reszty na ziemiach odzyskanych w ramach akcji "Wisła", został wyświęcony na kapłana.