chwilowka

ZAJĘCIA I PRAKTYKI PASTORALNE ALUMNÓW WSD MW "HOSIANUM" W OLSZTYNIE

 

Na podstawie "Zasad formacji kapłańskiej w Polsce". Ratio studiorum 1999
oraz Regulaminu WSD MW "Hosianum" 2004.

 

Praktyki w czasie zajęć semestralnych

 

II rok

 Semestr zimowy

 Caritas Archidiecezji Warmińskiej

 Semestr letni

 Ruch Światło-Życie

III rok

 Semestr zimowy

 Praktyka pastoralna w środkach społecznego przekazywania myśli

 Semestr letni

 Wspólnota Wiara i Światło

IV rok

 Semestr zimowy

 Praktyka pastoralna w szpitalu

 Semestr letni

 Odnowa w Duchu Świętym

 Posługa wśród osób chorych lub niepełnosprawnych (odwiedzanie chorych, Komunia św. chorych)

V rok

 Semestr zimowy

 Wspólnota Neokatechumenalna

 Posługa wśród osób chorych lub niepełnosprawnych (odwiedzanie chorych, Komunia św. chorych)

 Semestr letni

 Praktyka pastoralna w Warmińskim Sądzie Metropolitalnym

 Praktyka pastoralna w zakładzie karnym

VI rok

 Semestr zimowy

 Ruch Światło-Życie – Domowy Kościół

 Semestr letni

 Wielkopostna praca duszpasterska w parafii

 

 

 Praktyki wakacyjne (po ukończeniu roku)

 

I rok

Miesięczna praktyka liturgiczna w parafii pochodzenia

II rok

Miesięczna praktyka liturgiczna w parafii pochodzenia

III rok

Miesięczna praktyka liturgiczna w parafii pochodzenia

IV rok

Miesięczna praktyka liturgiczna w parafii pochodzenia

Praktyka kancelaryjna

V rok

Miesięczna praktyka liturgiczna w parafii pochodzenia

Praktyka kancelaryjna

Praktyka homiletyczna

 

Dodatkowo po I, II, III i IV roku posługa w jednym z wybranych ruchów:

 

1.

 Ruch Pielgrzymkowy

2.

 Ruch Światło-Życie

3.

 Odnowa w Duchu Świętym

4.

 Apostolstwo Chorych

5.

 Misje/Kolonie Caritas

6.

 Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza