Polona:

http://www.polona.pl/

Biblioteki cyfrowe w Polsce:

http://www.ebib.pl/?page_id=666

Biblioteki cyfrowe na świecie:

http://www.ebib.pl/?page_id=693

Katalogi i bazy Biblioteki UWM w Olsztynie:

http://bu.uwm.edu.pl/

Baza adresowa polskich bibliotek:

http://www.ebib.pl/biblioteki/