chwilowka

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania: Zmniejszenie zużycia energii budynku w Olsztynie przez Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum".

KOSZTY KWALIFIKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 860 908 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 710 249 zł

KWOTA POŻYCZKI: 150 659 zł

opis zadania:

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu termomodernizacji obiektu w celu zmniejszenia zużycia energii
w budownictwie. W ramach inwestycji zakłada się usprawnienie stanu technicznego budynku przy ul.
St. Kard. Hozjusza 15 w Olsztynie na działce nr 20, 21 i 24, obręb 155 w następującym zakresie:
- Modernizacja systemu ogrzewania,
- Ocieplenie stropów,
- Wykonanie dodatkowego sufitu podwieszanego z warstwą ocieplenia,
- Ocieplanie stropu piwnicy,
- Likwidacja okien,
- Wymiana okien aluminiowych,
- Wykonanie nowej przesłony termicznej witraży,
- Wymiana okien drewnianych,
- Zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją w kaplicy i w auli.