chwilowka

Uroczystą Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczęły się w „Hosianum” rekolekcje dla Rodziców księży, kleryków i Członków Stowarzyszenia Przyjaciół. W homilii rektor seminarium ks. Paweł Rabczyński zauważył, że rekolekcje rozpoczynają się 21 sierpnia, czyli dokładnie 450 lat od wydania dokumentu erygującego seminarium przez kardynała Stanisława Hozjusza. Przypomniał, że Kościół jest wspólnotą osób boskich i ludzkich, tak więc najważniejsze są w Nim relacje osobowe. Myślą przewodnią całych ćwiczeń duchowych jest pytanie: Po co nam Kościół? Przez trzy dni rekolektanci będą zgłębiać tajemnicę Kościoła, poznawać Jego misję i odnajdywać w Nim swoje miejsce. Rekolekcje prowadzi wicerektor ks. Bartłomiej Matczak. Pomagają mu alumni. Niech dobry Bóg pozwoli cieszyć się owocami tych ćwiczeń duchowych i jeszcze bardziej ukochać Chrystusa w Jego Kościele.

 

 

W 2015 roku Warmińskie Seminarium Duchowne obchodzi Jubileusz 450-lecia. Historia naszej uczelni rozpoczęła się 21 sierpnia 1565 roku wraz z wydaniem przez ówczesnego biskupa warmińskiego kardynała Stanisława Hozjusza dokumentu fundacyjnego. Z okazji Jubileuszu 450-lecia „Hosianum”, Ojciec Święty Franciszek obdarzył  nas łaską specjalnego Roku Jubileuszowego z dołączonym Odpustem zupełnym, który możemy otrzymać tylko w kościele seminaryjnym. Wspomniany Rok Jubileuszowy został przez Ojca Świętego połączony duchowo z trwającym Rokiem Życia Konsekrowanego i zbliżającym się Świętym Rokiem Miłosierdzia. Odpust zupełny można uzyskać każdego dnia pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w duchu papieża) dla siebie lub dla dusz wiernych w czyśćcu. Zapraszamy kapłanów i wiernych do nawiedzenia kościoła seminaryjnego przede wszystkim w każdą niedzielę, a szczególnie przed i po Mszy św. o godz. 11.00. Grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które pragną nawiedzić jubileuszowy kościół seminaryjny w innym czasie, należy wcześniej zgłosić Rektorowi Seminarium.

 
 
 

Czas wakacyjny, przeżywany poza Seminarium, obok czasu odpoczynku i relaksu, jest dla nas alumnów czasem sprawdzenia zdobytych umiejętności i okazją do dawania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć, że wakacje weryfikują nasze powołanie.

 

Życzymy wszystkim błogosławionych wakacji!

Wspólnota Hosianum

 

W sobotę 6 czerwca w naszym seminarium odbył się Dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Tego dnia świętowaliśmy wyjątkowy jubileusz, mianowicie 65-lecie święceń kapłańskich bpa seniora prof. Juliana Wojtkowskiego, który 25 czerwca 1950 roku otrzymał święcenia prezbiteratu. Obecni byli także abp Józef Kowalczyk, abp Wojciech Ziemba metropolita warmiński, abp Józef Górzyński, bp Romuald Kamiński z Ełku oraz księża obchodzący 50-lecie i 25-lecie swoich święceń.